Mars 2018

Mittimillan


Februari 2018

Box sångkör

Box sångkör


 

November 2016 - Kammarkören Idun

01.11.2016 kl. 07:39

Kort om Kammarkören Idun

Kammarkören Idun är en sektion i föreningen Brage; i nordisk mytologi var Idun Brages hustru vars äpplen höll gudarna unga. Kören grundades 1988 och har i dag c 16 - 20 aktiva sångare. Repertoaren inkluderar båda sakrala och profana verk av alla slag, såväl medeltida musik som moderna körverk. Vi har sjungit på över 20 språk eller dialekter, för besökande kungligheter, på ambassad, i flera länder, i små kapell högt uppe i Abruzzos berg, i Litauens TV, i borgar och katedraler, på "krogshower" och med symfoniorkester. Vi har gett ut tre skivor, två med julmusik och en med naturtema.

 

Vem dirigerar kören?

Karin Pedersen (sedan kören grundades)

 

Vad har ni på gång just nu?

Vi deltog nyligen i en konsert för att samla medel till instrument för musicerande flyktingar i Finland. 14.11 sjunger vi på Brages 110-årsjubileum. 10 december julkonsert vid helgmålsbön i Olaus Petri kyrka och följande dag traditionell medverkan i dansk julgudstjänst. På våren planeras en konsert tillsammans med en saxofonorkester.  2018 kanske Italien  än en gång....

 

När och var övar ni?

Vi övar kl 18-21 alla måndagar i Brages lokal på Kaserngatan 28 i Helsingfors.

 

Hur blir man medlem i kören?

Man kan bli medlem i kören efter provsjungning, genom att kontakta Karin Pedersen (karin.pedersen (at) brage.fi) eller Brages telefon 09-636 513. Det finns plats för nya sångare i alla stämmor.

 

Vad är det bästa med Kammarkören Idun?

Det bästa med kören är, enligt sångarna: 

- en mycket bred och varierad repertoar på många språk

- vi strävar alltid efter att utvecklas som kör och som sångare, under ledning av vår inspirerande dirigent

- körandan och samvaron - det skrattas mycket när vi möts

- flera otroligt givande konsertresor, senast två gånger till Italien