Mars 2018

Mittimillan


Februari 2018

Box sångkör

Box sångkör


 

Månadens kör mars 2017 - Esbo Sångkör

01.03.2017 kl. 00:00

Kort om Esbo Sångkör

Esbo Allmogekör grundades år 1892 som första blandade kör i Esbobygden. Kören har sedermera kallats Esbo Mellersta Sångkör, Esbo Mellersta Sångförening och idag Esbo Sångkör. Ända sedan kören grundades för 125 år sedan, har kören aktivt berikat körlivet i Esbo och dess omgivning och varit en föregångare av körsången i Esbo.

Kören deltar aktivt i finlandsvenska körevenemang både hemma i Esbo och runt om i landet. Konsertresor har även gjorts till de nordiska länderna, Estland och Europa. I maj 2010 deltog kören som första finländska kör i den internationella körfestivalen på Bornholm. I oktober 2012, under körens 120-års jubileumsår, reste kören till Italien för att delta i den internationella körfestivalen i Toscana.

Nästa utlandsresa blir på våren 2018 till Jacou i Frankrike. Resan är ett svarsbesök till kören Ja Cool Chœur som besökte kören på hösten 2016. Idag har kören c.30 aktiva sångare som leds av dirigent Barbro Smeds. Kören övar i Esbo Arbis regi på Lagstads Skola onsdagar kl 18:30 - 21:00.

Vad har ni på gång just nu?

I år firar Esbo Sångkör 125 år med konsert i april och körövningarna är i full gång inför konserten. Repertoaren består av äldre sånger från tider som varit, till operett- och musikallåtar. Koristerna fick i början av året undervisning i tonbildning och röstvård. Utbildningen ordnas några gånger om året.

Inkommande höst tar vi itu med sångerna som vi uppträder med i Frankrike på våren 2018 och föstås tar vi fram julsångerna inför julkonserten.

Vad är det allra bästa med kören? (svar från koristerna)

  • En trevlig välsjungande amatörkör med fin klang med goda anda och en förträfflig körledare.
  • Det är min hemstadskör, mina föräldrars och bästa vänners kör.
  • Jag trivs och tycker om samhörigheten.

Hur kan man bli medlem i kören?

Blev du intresserad av att sjunga med oss? Ta då kontakt med vår diriget Barbro Smeds. Du hittar mer om oss på vår hemsida www.esbosangkor.fi .

Du är hjärtligt välkommen till vår kör!

Anna Byman